SZERVÍZ VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a szerviz csak a szervizlapon feltüntetett hibákat vizsgálja, egyéb (az átadáskor nem közölt) hibákért nem vállal felelősséget.

A szerviz a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre.  A szerviz csak olyan szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.

A szervinek átadott készüléken tárolt adatok, programok, beállítások, szabadalmi és szellemi alkotások joga alá tartozó információk, megoldások megőrzése, mentése kizárólag a megrendelő feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a javítás, karbantartás alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, információ vesztésre. A szerviz nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az elvégzett javításra, karbantartásra vezethető vissza.

Amennyiben az átadott készülék piszkos állapotban kerül átvételre, a készülék tisztítását a szerviz elvégzi, ennek költségei a megrendelőt terheli.

Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (akár ismert számára, akár nem), pl. kölcsönadta és beleöntöttek valamit vagy konstrukciós hibák miatt.

Az ügyfél elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a Darby Kft-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

A szerviz munkalap aláírásával a Partner/ügyfél/végfelhasználó elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint volt, amikor behozták, akkor a Darby Kft. nem köteles és nem is tudja a berendezést a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.

A vásárló köteles a Darby Kft. szervizében a számla kiállításához a vevő nevét és címét megadni, ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.